Naši projekti

Signalizacija na Vinskim putevima Srbije

Projekat „Vinski putevi Srbije“ (obeležavanje vinarija vertikalnom saobraćajnom turističkom signalizacijom) započet je 2010. godine. Realizaciju projekta u potpunosti je podržalo Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja RS. Projekat je otvorio mogućnost vinarima i vinogradarima, pojedincima i udruženjima, zajednicama i sredinama u kojima rade i posluju, kao i svim komplementarnim sadržajima da formiraju integralni proizvod Srbije kao turističke destinacije. Ustanovljeno je i obeleženo devet vinskih puteva: Subotica, Fruška gora, Vršac, Šumadija, Podunavlje, Jagodinsko vinogorje, Župa, Negotin, Niš-Knjaževac, kao i Vinske oaze (izdvojene vinarije koje se ne nalaze na Vinskim putevima). Ovim projektom je ispunjen važan uslov za dolazak turista u destinaciju i isticanje turističke ponude. Saobraćajna signalizacija je projektovana u skladu sa važećim Zakonom, pravilnicima i standardima koji tretiraju ovu oblast, uz uvažavanje evropskih standarda. Na Vinskim putevima Srbije predstavljene su vinarije, vinski podrumi, udruženja vinara i vinogradara, tematski muzej, vinoteke i info centri Vinskih puteva Srbije.

Tokom 2014. rađena je revizija ove, prve faze projekta. Rezultati su pokazali na OGROMAN značaj postavljene signalizacije i na njene pozitivne socio-ekonomske efekte koji se ogledaju u poslovanju subjekata obuhvaćenim ovim projektom, ali i ostalim turističkim sadržajima koji na destinacijama čine sastavne komponente turističke ponude. Broj vinarija i vinskih podruma se povećava iz godine u godinu, ali je isto tako evidentirana i samostalna inicijativa vinarija i vinskih sadržaja na Vinskim putevima Srbije, koji su od početka do završetka faze postavljanja signalizacije mnogo uradili na unapređenju turističke ponude. Aktivnosti koje su preduzeli su: izgradnja, uređenje i proširenje degustacionih sala, organizovanje obilazaka vinograda, organizovanje aktivnosti u vinogradu i vinariji, objedinjena turistička ponuda sa obilascima u okruženju, organizovanje javnih degustacija ili tematskih večeri (slaganje hrane i vina), izgradnja smeštajnih kapaciteta i drugo.

Vinski put Beograd

Vinski put Beograd predstavlja turistički proizvod grada Beograda, u kome učestvuju vinari, vinogradari, proizvođači sira, meda, suhomesnatih proizvoda, rakije i likera, vinoteke, restorani, smeštajni kapaciteti, proizvođači suvenira, stari zanati, etno sela, kulturno-istorijske znamenitosti grada Beograda, itd...

Vinski put Beograd postire se čitavom teritorijom grada, omeđan sa severa naseljem Borča, sa zapada Vranićem, a onda ka jugu i istoku teritorijama opština Lazarevac i Mladenovac.

Na ovom putu, u prvoj fazi, učestvuju 9 vinarija i više objekata sa komplementarnim sadržajima.

Vinski put Beograd svečano je formiran 1. oktobra 2017. godine.

Panonski vinski koridor

Na inicijativu predsednika udruženja „Vinski putevi Srbije“ Zorana Rapajića i predsednika udruženja „Vinski putevi Hrvatske“ Roberta Breganta, na Prvom Panovinskom susretu održanom 12. novembra 2017. u vinoteci „Bornstein“ u Zagrebu, potpisana je Povelja o saradnji ovih udruženja i osnivanju Panonskog vinskog koridora.

Panonski vinski koridor (skraćeno: PVK) je međunarodni projekat putem kojeg se povezuju vinska udruženja, vinari, vinogradari, podrumari i svi oni koji su na bilo koji način vezani za tu delatnost, iz deset evropskih zemalja sa područja nekadašnjeg Panonskog mora (Češka, Slovačka, Austrija, Mađarska, Slovenija, Hrvatska, Srbija, BiH, Rumunija i Ukrajina).

Ciljevi udruživanja su očuvanje i promovisanje autohtonih sorti vinove loze kao i celokupne vinske baštine a ostvaruju se kroz organizaciju edukativnih susreta i naučnih tribina, organizacijom vinskih sajmova kao i pomaganjem i sudelovanjem na drugim vinskim i turističkim sajmovima.

Panovinski susret je sastanak članova udruženja vinara, vinogradara, podrumara i svih onih koji su na bilo koji način vezani za tu delatnost koja pripadaju PVK. Datum i mesto susreta određuje Viteški zbor. Broj Panonovinskih susreta u jednoj kalendarskoj godini nije ograničen.

Karta Panonskog vinskog koridora je posebno izrađena karta područja nekadašnjeg Panonskog mora sa ucrtanim područjima današnjih zemljama i označenim pozicijama sedišta Udruženja članica PVK.

Vinarija, smeštajni objekat, restoran označava se posebnim simbolom i nosi naziv Panovinsko odmorište. Vinsko naselje označava se posebnim simbolom i nosi naziv Panovinsko naselje. Vinski put koji povezuje Panovinska naselja naziva se Panovinska magistrala.

Na kraju Panovinskog susreta mesto održavanja trajno se ucrtava na kartu Panonskog vinskog koridora i postaje njen sastavni deo pod nazivom Tačka panovinskog susreta.

Panonski viteški red
Vinski putevi Srbije i Vinski putevi Hrvatske osnovali su Panonski viteški red na 2. Panovinskom susretu u Topoli 25- 28. maja 2017. godine.